Activitatea de producție a pieselor din cauciuc, își are începutul ca o afacere de familie în perioada comunistă, în urmă cu peste 35 de ani. Începând cu această perioadă, firma a produs neîntrerupt piese de cauciuc, adaptându-se din mers noilor transformări din societatea românească, în drumul spre economia de piață și apoi răspunzând la provocările piețelor internaționale.

Momentele semnificative din istoria firmei

 • 1974

  Înființare atelier

  Sub coordonarea cooperativei meșteșugărești Mogoșa din Baia Mare, se înființează un atelier cu o suprafață de 30 mp pentru vulcanizarea produselor din cauciuc presat, având locația în incinta domiciliului familiei Borota situat în Baia Mare.

 • 1992

  Înființare Flexibil SRL

  Odată cu căderea regimului comunist, pe structura acelui atelier, se creează firma de familie Flexibil SRL, cu o suprafață de producție de 250 mp, care asimilează și execuția de produse din cauciuc vulcanizat pe metal.

 • 1994

  Înființare departament de proiectare și execuție

  Se înființează un departament de proiectare și execuție a matrițelor și armăturilor metalice pentru produsele din cauciuc și cauciuc vulcanizat pe metal

 • 1998

  Mutare sediu

  Firma Flexibil își schimbă sediul în locația actuală, din localitatea Săsar, (localitate de lânga Baia Mare) unde achiziționează o hală de producție de 500 mp. Personalul firmei ajunge la 30 persoane.

 • 2000

  Organizare departament de cercetare - dezvoltare

  Se organizează un departament de cercetare - dezvoltare și producere a amestecurilor de cauciuc pentru diferite aplicații solicitate de către clienți.

 • 2001

  Începere export

  Flexibil implementează și certifică Sistemul de Management al Calității conform ISO 9002 - 1994.
  Acesta este anul în care se exportă primele produse către țări din Europa de vest.

 • 2012

  Înființare Flexibil Schwingungstechik GmbH

  Flexibil deține o suprafață de producție de 4400 mp, cu facilități de producție moderne, flexibile și eficiente, orientate pe constanța în calitate, un colectiv de peste 70 de persoane, specializat în diverse domenii de activitate: prelucrări metalice, amestec de cauciuc, vulcanizare, cercetare și dezvoltare, etc.
  Flexibil deschide firma: Flexibil Schwingungstechik GmbH, ca reprezentanță pentru piața germană.

Întregul personal al firmei Flexibil este angajat în dezvoltarea continuă a companiei, prin dobândirea de noi cunostințe, ca rezultat al cercetării, precum și în dotarea sistemului de producție cu utilaje performante, pentru a servi cu excelență, clienţii, furnizorii, personalul și societatea.