Cercetare - dezvoltare

Având o experienţă îndelungată în cauciuc – metal și o abordare inovativă, combinată cu investiţii continue în cercetare şi dezvoltare, Flexibil este capabil să furnizeze soluţii antivibraţii pentru o gamă largă de aplicaţii.

Flexibil are propria dotarea tehnică necesară pentru executare rapidă a prototipurilor, combinate cu testarea dinamică a produsului, poate verifica şi îmbunătăţii soluţia propusă astfel ca aceasta să îndeplinească toate cerinţele specifice ale clientului.

Pe lângă produsele noi pe care le dezvoltă specialiştii Flexibil sunt angajaţi în îmbunătăţirea performanţelor produselor în exploatare, a tehnologiilor de fabricaţie, pentru creşterea constanţei şi repetabilităţii produsului în timp şi pentru optimizarea consumul de materiale folosite.

Conducerea firmei Flexibil mulțumește tuturor clienţilor pentru buna colaborare avută de-a lungul timpului, pentru solicitările exigente venite din partea acestora, care au avut ca rezultat creșterea know-how-ului firmei și dotarea cu utilaje moderne specifice domeniului anti-vibrației.

www