Activitatea Flexibil

Colectivul firmei Flexibil este alcătuit din specialiști care lucreză în echipă și care își exercită activitatea în diverse domenii precum:

 • proiectarea produselor din cauciuc-metal
 • execuția matrițelor și componentelor metalice
 • zincarea componentelor metalice
 • pregătirea componentelor metalice pentru vulcanizare
 • dezvoltarea și execuția de amestecuri din cauciuc
 • vulcanizarea produselor din cauciuc-metal
 • testarea produselor din cauciuc-metal

Cu toții au ca fundament al tuturor activităților calitatea și orientarea spre client.

Principiile Flexibil

 • Educația și formarea profesională continuă este un proces natural în firma Flexibil.
 • Angajații Flexibil își evaluază, revizuiesc și îmbunătățesc în mod constant produsele și procesele de producție.
 • În centrul preocupării fiecărui angajat stau clienții și cerințele lor de calitate.
 • Fiecare angajat de la Flexibil este responsabil de calitatea muncii sale și este preocupat să prevină erorile, nu să le corecteze.
 • Angajații Flexibil nu produc în nicio împrejurare produse cu defecte, iar dacă, din eroare, acestea apar, ele nu vor ajunge cu niciun chip la client.
 • Activităţile personalului sunt orientate spre obținerea celor mai bune rezultate economice posibile, deoarece profitabilitatea este necesară pentru supraviețuirea companiei, prin reinvestirea în dezvoltare.
 • Siguranţa și sănătatea în muncă și mediu reprezintă o preocupare centrală a conducerii firmei.

Toate departamentele de producție din cadrul firmei Flexibil sunt certificate în conformitate cu norma de calitate EN ISO 9001:2008

Firma Flexibil deține utilaje care permit monitorizarea și controlul strict al parametrilor de producție pe întreg fluxul de producție, iar investirea profitului în achiziția continuă de utilaje de ultimă generație este o constantă a politicii de investiții a firmei.